Logo Archiwum Państwowego w Olsztynie

Warsztaty kaligraficzne dla ZHP w Działdowie

Materiały warsztatowe, stalówki z obsadkami oraz atrament w kieliszkach

Na zaproszenie Hufca ZHP im. hm. Stanisława Sieradzkiego „Śwista” w Działdowie pracownicy Archiwum Państwowego w Olsztynie przeprowadzili 7 października 2017 roku zajęcia poświęcone Książce Rękopiśmiennej oraz praktycznej nauce kaligrafii.

Lekcje archiwalne odbyły się w harcówce. Na zajęcia przybyło około 60 harcerzy i zuchów, najmłodsi uczestnicy mieli 7 lat. Alternatywna lekcja historii, którą przeprowadziły Ewelina Gołębiowska, Joanna Sokal oraz Karolina Strusińska-Pełka (pracownicy APO), po raz kolejny wzbudziła ogromne zainteresowanie. Harcerze oraz zuchy ze starannością przykładali się do odwzorowania neogotyckiego pisma. Dużym powodzeniem cieszyły się również magnetyczne puzzle, które po ułożeniu przedstawiały prace zaliczeniowe z kaligrafii. Odważniejsi harcerze starali się odczytać neogotyckie pismo.

Harcerze w trakcie nauki pisania

 

Harcerze w trakcie nauki kaligrafii

Harcerka kaligrafuje swoje imię