Logo Archiwum Państwowego w Olsztynie

Warsztaty modowe

Pamiątkowe zdjęcie uczestników warsztatów historyczno-modowych

Dnia 2 marca br. uczniowie klasy II ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Olsztynie uczestniczyli w warsztatach historyczno-modowych organizowanych w siedzibie APO. Dzieci miały okazję poznać historię strojów na przestrzeni wieków oraz ich wpływ na sposób życia ludzi w minionych epokach. Serdecznie dziękujemy za wizytę i aktywny udział w warsztatach.

Uczniowe klasy II ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Olsztynie

Część praktyczna warsztatów historyczno-modowych

Uczestnicy warsztatów układają puzzle przedstawiające dawne stroje