Logo Archiwum Państwowego w Olsztynie

Wizyta adeptów prawa w APO

Karolina Strusińska-Pełka, archiwistka Archiwum Państwowego w Olsztynie

W miniony piątek (24 maja br.), a następnie w dniu 4 czerwca gościliśmy przyszłych prawników – studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, którzy wzięli udział w warsztatach poświęconych dokumentacji archiwalnej związanej bezpośrednio z działalnością o charakterze prawno-administracyjnym. W trakcie zajęć pracownicy APO omówili i zaprezentowali archiwalia obejmujące okres od XIV do XX w. Uczestnicy warsztatów poznali specyfikę poszczególnych materiałów, historię aktotwórców, a przede wszystkim prześledzili proces ewolucji m.in. regulacji prawnych, przywilejów miejskich, testamentów, aktów nadania ziemi (w tym najstarszego dokumentu z 1379 r., pochodzącego z Archiwum rodziny Finckenstein czy edyktów króla Prus Fryderyka II Wielkiego).

Studentki prawa przeglądają archiwalia dotyczące kwestii prawnoustrojowych

Studenco prawa z UWM na zajęciach w Archiwum Państwowym w Olsztynie

Studentki przeglądają archiwalne materiały z zasobu Archiwum Państwowego w Olsztynie

Archiwistka Karolina Strusińska-Pełka prezentuje najcenniejsze archiwalia

Mateusz Klempert, Karolina Strusińska-Pełka i Rafał Gelo

Doktor Mateusz Klempert w trakcie zajęć w Archiwum Państwowym w Olsztynie