Logo Archiwum Państwowego w Olsztynie

Wizyta Konsula Generalnego w APO

Od lewej stoją: Dyrektor APO Norbert Kasparek; konsul generalny Peter Utsch; konsul honorowy Wojciech Wrzecionkowski

29 maja 2018 roku w Archiwum Państwowym  w Olsztynie, wizytę złożyli  Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec - Pan Peter Utsch  oraz Konsul Honorowy Republiki Federalnej Niemiec – Pan Wojciech Wrzecionkowski. Konsul - Peter Utsch – zainteresowany był funkcjonowaniem Pracowni Naukowej oraz załatwianiem spraw interesantów z Niemiec w naszym Archiwum.  Interesowały - konsula - również zganienia związane ilością odwiedzin i rodzajem prowadzonych badań przez gości z Niemiec. Zainteresowanie wzbudził również zasób APO. W szczególności archiwalia pochodzące z Uniwersytetu Albrechta w Królewcu. Rozmowy z Konsulami dotyczyły również  dróg i możliwości kooperacji. Ze strony Konsula, Pana Petera Utsch padła deklaracja chęci o nawiązania ścisłej współpracy z olsztyńskim Archiwum.