Logo Archiwum Państwowego w Olsztynie

Wizyta studentów archiwistyki

Studenci archiwistyki razem z opiekunem - Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew

26 lutego 2018 roku Archiwum Państwowe w Olsztynie odwiedzili studenci specjalności archiwistyka z  Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, razem z opiekunem Panią prof. Zoją Jaroszewicz-Pieresławcew. 

Mgr Karolina Strusińska – Pełka (Oddział II - Opracowania Zasobu) przybliżyła historię olsztyńskiego archiwum oraz zaprezentowała cenniejsze dokumenty z naszego zasobu. Następnie studenci udali się do pracowni konserwacji papieru, gdzie Monika Bogacz–Walska (kierownik Oddziału Konserwacji) opowiedziała o technikach i metodach rewitalizacji archiwaliów. Następnie studenci zwiedzili pracownię digitalizacji, gdzie Marek Kuczyński (kierownik Oddziału Informatyzacji i Digitalizacji) przybliżył proces skanowania archiwaliów oraz  informatyzację archiwum. W czytelni APO Andrzej Kułyk opowiedział zebranym o zasobie naszego archiwum oraz o zbiorze bibliotecznym. Kolejnym punktem była wizyta w magazynach archiwum, o których opowiedziała Katarzyna Włodarczyk (kierownik oddziału Przechowywania i Zabezpieczania Zasobu).

Studenci w pracowni konserwacji papieru razem z kierownikiem oddziału Moniką Bogacz-Walską

Studenci oglądają księgi i szkicowniki z zasobu APO

Studenci razem z Katarzyną Władarczyk (kierownik Oddziału IV) w magazynie archiwalnym

Studenci w pracowni dygitalizacji razem z Markiem Kuczyńskim (kieroniwk oddziału VI)