Logo Archiwum Państwowego w Olsztynie

Wizyta uczniów ZSZ z Kurzętnika

Wizyta uczniów ZSZ z Kurzętnika w Archiwum

14 czerwca 2018 roku Archiwum Państwowe w Olsztynie odwiedzili uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku, klasa I Technikum pod opieką Pani Jolanty Paplińskiej. Młodzież uczestniczyła w zajęciach „Co kryje archiwum”, na których Pani Karolina Strusińska-Pełka przybliżyła historię Archiwum Państwowego w Olsztynie, omówiła jego zasób oraz zaprezentowała ciekawe materiały ze zbiorów archiwalnych. Następnym punktem zajęć była wycieczka do Pracowni Konserwacji Archiwaliów, gdzie Pan Andrzej Ulewicz w ciekawy sposób przedstawił swoją pracę m.in., wyjaśnił na czym polega konserwowanie archiwaliów , a także wskazał różnicę między dezynfekcją i dezynsekcją zbiorów. Kolejnym miejscem do którego młodzież się udała była Pracownia Naukowa, w której Pan Andrzej Kułyk omówił zasady korzystania z Pracowni oraz Biblioteki. Dziękujemy za odwiedziny i przesłane podziękowania.

Uczniowie w rękawiczkach oglądają materiały archiwalne

Pracownik archiwum Karolina Strusińska-Pełka prezentuje zbiory archiwalne

Pan Andrzej Ulewicz pracownik konserwacji opowiada jak postępować z archiwaliami

Podziękowanie za przeprowadzone warsztaty