Logo Archiwum Państwowego w Olsztynie

Wyprawa na dawne Kresy

Ksiądz Panasowiec i członkowie stowarzyszenia Mohort Pamięci

Stowarzyszenie Mohort Pamięci zajmuje się działalnością charytatywną oraz edukacją historyczną. Podejmowane inicjatywy umożliwiają m.in. niesienie pomocy żołnierzom II wojny światowej oraz Polakom zamieszkującym dawne Kresy Wschodnie II RP.

Kolejny projekt Stowarzyszenia, zrealizowany w dniach 22-24 kwietnia 2017 r., objął swoim zasięgiem m.in. parafię pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Dolinie oraz parafię Świętego Stanisława Kostki w Kołodziejówce w okręgu tarnopolskim. W trakcie wizyty w parafii pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny członkowie Stowarzyszenia przekazali na ręce proboszcza ks. Krzysztofa Panasowca dwa zestawy komputerowe pochodzące z zasobu Archiwum Państwowego w Olsztynie, użytkowane w Archiwum do 2016 r. Sprzęt komputerowy będzie wykorzystywany przez dzieci i młodzież uczęszczające do sobotnio-niedzielnej szkółki prowadzonej przez ks. Panasowca.

Spotkanie w szkole parafialnej prowadzonej przez ks. Panasowca

Pamiątkowy dyplom dla Archiwum Państwowego w Olsztynie