Logo Archiwum Państwowego w Olsztynie

Wyróżnienie dla prof. Małłka

Okładka książki pt. Od Prus do Mazur autorstwa prof. Małłka

W dniu 24 maja br. w siedzibie Urzędu Miasta w Działdowie odbyła się uroczystość wręczenia prof. dr. hab. Januszowi Małłkowi tytułu Honorowego Obywatela Działdowa. Ceniony historyk został uczczony przez rodzinne miasto dokładnie w dniu swoich 80. urodzin.

Prof. Janusz Małłek jest badaczem dziejów Prus i znawcą historii krajów skandynawskich. W 2016 r. Archiwum Państwowe w Olsztynie wraz z Oficyną Wydawniczą Retman opublikowało zbiór tekstów prof. Małłka pt. Od Prus do Mazur. Szkice z dziejów Prus, Pomorza, Warmii i Mazur.

Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu uroczystości zostały umieszczone na stronie Działdowo.wm.pl oraz Radia Olsztyn.