Liceum Hosianum w Braniewie
42/106/19
Lyceum Hosianum in Braunsberg

[Revisions Verhandlungen der Ober-Rechnungs Kammer von über die Kassenrechnungen und Belege. Rozważania pokontrolne wyższej izby skarbowej o rachunkowości kasy szkoły oraz załączniki]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

POWRÓT