Komitet Powiatowy Polskiej Partii Robotniczej w Lidzbarku Warmińskim
42/1082/12


Materiały sprawozdawcze Kół Miejskich PPR oraz kół miasta Dobre Miasto: Fabryka Wyrobów Drzewnych, P.P.T i M.R, "Terenowe", T.O.P.P., WAR. FA. MA1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

POWRÓT