Komitet Powiatowy Polskiej Partii Robotniczej w Lidzbarku Warmińskim
42/1082/22


Sprawozdania miesięczne Referatu Propagandy, program Święta 22 Lipca oraz obchodów 30 rocznicy rewolucji październikowej, wykaz czynnych szkół w powiecie Lidzbark, korespondencja1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

POWRÓT