Komitet Powiatowy Polskiej Partii Robotniczej w Lidzbarku Warmińskim
42/1082/25


Referat Personalny: sprawozdania miesięczne Referat Komunikacyjny: ankiety sprawozdawcze Referat Odbudowy: sprawozdania Referat Przemysłowy: ankiety sprawozdawcze, sprawozdania Komisji Notowań, Społeczno-Doradczej i Cennikowej Referat Zawodowy: ankietM??1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

POWRÓT