Komitet Powiatowy Polskiej Partii Robotniczej w Lidzbarku Warmińskim
42/1082/8


Spis sekretarzy komórek partyjnych oraz wykazy członków Polskiej Partii Robotniczej powiatu Lidzbark Warmiński1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

POWRÓT