Komitet Powiatowy Polskiej Partii Robotniczej w Lidzbarku Warmińskim
42/1082/9


Kalendarze terminowe wyborów do gminnych władz partyjnych, ocena z walnych zebrań wyborczych do Zarządów Gromadzkich1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

POWRÓT