Komitet Powiatowy Polskiej Partii Robotniczej w Morągu
42/1084/2


Plenum Komitetu Powiatowego: protokoły z walnych zebrań Komitetu Pwiatowego Polskiej Partii Robotniczej w Morągu1 2 3

POWRÓT