Komitet Powiatowy Polskiej Partii Robotniczej w Morągu
42/1084/33


Referat Zawodowy: sprawozdania miesięczne referatu, protokoły z zebrania przewodniczących i sekretarzy Oddziałów Związków Zawodowych z terenu powiatu Morąg1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

POWRÓT