Komitet Powiatowy Polskiej Partii Robotniczej w Morągu
42/1084/9


Materiały dotyczące Referendum i wyborów do Sejmu Ustawodawczego PPS, Rządowy projekt ustawy o przeprowadzeniu Głosowania Ludowego, protokoły z posiedzeń Trójki powiatowej, wykaz komisji wyborczych w powiecie Morąg1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

POWRÓT