Komitet Miejski Polskiej Partii Robotniczej w Olsztynie
42/1088/2


Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Komitetu Miejskiego Polskiej Partii Robotniczej1 2 3 4 5 6 7 8 9

POWRÓT