Komitet Miejski Polskiej Partii Robotniczej w Olsztynie
42/1088/59


Korespondencja [Referat Propagandy]1 2 3

POWRÓT