Komitet Miejski Polskiej Partii Robotniczej w Olsztynie
42/1088/68


Sprawozdania z działalności Miejskich Zakładów Komunikacyjnych w Olsztynie, protokoły z nadzwyczajnego zebrania Związków Zawodowych Pracowników Poczt i Komunikacji, protokoły z zebrania pocztowego aktywu PPR1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

POWRÓT