Komitet Miejski Polskiej Partii Robotniczej w Olsztynie
42/1088/69


Miejskie ankiety sprawozdawcze1 2 3 4 5 6 7

POWRÓT