Komitet Miejski Polskiej Partii Robotniczej w Olsztynie
42/1088/70


Karty ewidencyjne członków Polskiej Partii RobotniczejPOWRÓT