Komitet Miejski Polskiej Partii Robotniczej w Olsztynie
42/1088/71


Kwestionariusze wstępujących do Polskiej Partii Robotniczej na terenie miastaPOWRÓT