Wojewódzki Komitet Polskiej Partii Socjalistycznej w Olsztynie
42/1094/20


Sprawozdanie z działalności Oddziału Kadr WK PPS, sprawozdanie z odprawy kierowników Oddziału kadr w CKW PPS, CKW w sprawie kadrowo-personalnej. Wykazy pracowników WK i PK1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

POWRÓT