Wojewódzki Komitet Polskiej Partii Socjalistycznej w Olsztynie
42/1094/26


Sprawozdania miesięczne Wojewódzkiej Szkoły Partyjnej PPS, protokoły z zebrania Wojewódzkiej Komisji Szkolenia Międzypartyjnego i z posiedzenia Kierownictwa Woj. Szkoły Partyjnej PPS i PPR, wykazy członków wspólnego szkolenia PPR i PPS, sprawozdanie z lus1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

POWRÓT