Wojewódzki Komitet Polskiej Partii Socjalistycznej w Olsztynie
42/1094/34


Materiały sprawozdawcze Referatów Komunikacyjnych PK PPS. Sprawozdanie z konferencji kół kolejowych PPS i PPR w Ostródzie, roczne sprawozdanie Referatu Komunikacyjnego PK PPS w Mrągowie, sprawozdanie miesięczne Parowozowni Głównej II kl. w Iławie, wyciąg1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

POWRÓT