Wojewódzki Komitet Polskiej Partii Socjalistycznej w Olsztynie
42/1094/35


Materiały sprawozdawczeZwiązków Zawodowych pracowników poczt i transportu, spis kół, protokoły z zebrań wtborczych Oddziału Związku Zawodowego Transportowców w Lidzbarku Warm., Giżycku, Ostródzie, Olsztynie i Mrągowie1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

POWRÓT