Wojewódzki Komitet Polskiej Partii Socjalistycznej w Olsztynie
42/1094/40


Sprawozdanie ze Zjazdu Nauczycielskiego członków PPS, wyniki wyborów do Związku Nauczycielstwa Polskiego, protokoły z posiedzeń Egzekutywy Nauczycielskiej przy WK PPS i KW PPR, wykaz nauczycieli pow. Węgorzewa, protokół z Braniewa1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

POWRÓT