Urząd Stanu Cywilnego w Lasecznie, pow. suski
42/1282/1
Standesamt zu Gross Herzogswalde

Geburts-Neben-Register Nr 1 - 91 2 3 4 5 6 7 8 9 10

POWRÓT