Urząd Stanu Cywilnego w Klebarku Wielkim, pow. olsztyński
42/1292/1
Standesamt zu Gross Kleeberg

Geburts-Haupt-Register Nr 5 - 181 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

POWRÓT