Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Jezioranach, pow. reszelski
42/1388/10


Roczne sprawozdanie rachunkowe 1947.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

POWRÓT