Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Jezioranach, pow. reszelski
42/1388/12


Księga biercza podatku gruntowego za II ratę 1945 r.POWRÓT