Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Jezioranach, pow. reszelski
42/1388/15


Ksiega biercza czynszów 1949 r.POWRÓT