Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Jezioranach, pow. reszelski
42/1388/16


Ksiega biercza podatku od lokali rok 1949.POWRÓT