Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Jezioranach, pow. reszelski
42/1388/18


Plany finansowo - gospodarcze przedsiębiorstw miejskich w Jezioranach na rok 1950.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

POWRÓT