Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Jezioranach, pow. reszelski
42/1388/5


Budżet administracyjny dodatkowy 1948.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

POWRÓT