Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Dłutowie
42/1410/15


Anneksa do Akt Zaślubionych w Parafii Dłutowskiej z Roku 1866-go1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

POWRÓT