Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Dłutowie
42/1410/21


Dokumenty k˝ metričesko-graždanskim˝ Aktam˝ v˝ Dlutovskom˝ Rimsko-Katoličeskom˝ prihodî 1869 goda [Annexa do akt metryczno-cywilnych Parafii Rzymskokatolickiej w Dłutowie z 1869 roku]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

POWRÓT