Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Dłutowie
42/1410/9


Anneksa Akt Zaślubionych w Parafii Dłutowskiej z Roku 1863-go1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

POWRÓT