Urząd Stanu Cywilnego w Olsztynku - obwod wiejski, pow. ostródzki
42/1433/26
Standesamt zu Hohenstein-Land

Geburts-Neben-Register Tom II,Nr 319 - 3411 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

POWRÓT