Urząd Stanu Cywilnego w Górowie Ił.-obwód wiejski, pow. iławecki
42/1463/62
Standesamt zu Landsberg-Land

Sterbe-Neben-Register Nr 1 - 25 [Księga zgonów - wtóropis]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

POWRÓT