Urząd Stanu Cywilnego w Szczytnie - obwód wiejski, pow. szczycieński
42/1523/39
Standesamt zu Ortelsburg Land

Heiraths-Haupt-Register Nr 1 - 101 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

POWRÓT