Urząd Stanu Cywilnego w Zalewie - obwód wiejski, pow. morąski
42/1527/19
Standesamt zu Saalfeld Land

Heiraths-Neben-Register Nr 1 - 71 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

POWRÓT