Urząd Stanu Cywilnego w Zalewie - obwód wiejski, pow. morąski
42/1527/54
Standesamt zu Saalfeld Land

Heirats-Neben-Register Nr 1 - 61 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

POWRÓT