Urząd Stanu Cywilnego w Zalewie - obwód wiejski, pow. morąski
42/1527/80
Standesamt zu Saalfeld Land

Sterbe-Neben-Register Nr 1 - 161 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

POWRÓT