Urząd Stanu Cywilnego w Zalewie - obwód wiejski, pow. morąski
42/1527/82
Standesamt zu Saalfeld Land

Sterbe-Neben-Register Nr 1 - 241 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

POWRÓT