Urząd Stanu Cywilnego w Kalu, pow. węgorzewski
42/1991/1
Standesamt zu Kehlen

Geburts-Neben-Register Nr 1 - 61 2 3 4 5 6 7

POWRÓT