Urząd Stanu Cywilnego w Lesiskach, pow. pasłęcki
42/1992/2
Standesamt zu Reichwalde

Heiraths-Neben-Register Nr 1 - 61 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

POWRÓT