Urząd Stanu Cywilnego w Gulbi, pow. suski
42/2047/3
Standesamt zu Gulbien

Sterbe-Neben-Register Nr 1 - 51 2 3 4 5 6 7

POWRÓT