Urząd Stanu Cywilnego w Gulbi, pow. suski
42/2047/4
Standesamt zu Gulbien

Geburts-Neben-Register Nr 1 - 191 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

POWRÓT